Sosiale medier for foretak

Sosiale medier er en av vår tids viktigste kommunikasjonsmetoder. Mange er innom sosiale medier hver dag, noen er innom flere ganger om dagen, og de aller fleste nordmenn har et forhold til sosiale medier. For folk flest handler sosiale medier om å ha kontakt med venner og bekjente, men disse nettstedene kan også brukes på andre måter, for eksempel til markedsføring. Dagens forbrukere er mer krevende og bevisste enn noen gang. De leter ikke bare etter kvalitet men også etter god service. De vil handle hos et firma som skiller seg ut, og de vil gjerne føle seg verdsatt som kunder.Sosiale medier er en fin måte for foretak å være i kontakt med kundene. Hvis et foretak lager sin egen side på Facebook eller andre nettsamfunn, kan kundene legge dem til som venner og få oppdateringer fra foretaket. Kunder som er tilknyttet foretaket via nettsamfunn kan også få spesielle tilbud eller andre fordeler.Twitter brukes også aktivt av foretak for å holde kontakt med kundene. I dagens markedssituasjon gjelder det ikke bare å skaffe nye kunder, man må også beholde de eksisterende kundene, for kunder er ikke like lojale som de var tidligere. Ved å holde jevnlig kontakt med kundene, sikrer man seg at de husker foretaket, og at kundene får oppdateringer om nye produkter og tjenester.Stadig flere foretak velger også å lage en egen blogg. Bloggen kan skrives av en ansatt i foretaket, eller de kan leie inn folk til å blogge for dem. Dersom en blogg skal være effektiv, må den være både informativ og aktuell, og den må oppdateres jevnlig.Målrettet reklame på sosiale nettsider kan også være en fin måte å skaffe nye kunder og gjøre foretaket kjent. Sosiale medier gjør det mulig å sende reklamen til en bestemt gruppe mennesker, slik at man bare sender reklame til folk som tilhører foretakets målgruppe.